Duomo Lantern

A view of the lantern on the Duomo

A view of the lantern on the Duomo

Advertisements